Page 5 - Dünya Basınında Türkiye 2016
P. 5

ÖNSÖZ           Bakanlığımızın yurt dışında bulunan Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ve
           Tanıtma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla her yıl onlarca basın
           mensubu, alanlarında uzman kültür ve turizm sektörünün temsilcileri
           ülkemizde ağırlanmaktadır. Bu faaliyetler, kültürel ve turistik değerleri-
           mizin yurt dışında tanıtılmasına önemli katkılar vermektedir. Anılan fa-
           aliyetlerimizin sonucunda yurt dışı basın yayın organlarında ülkemizle
           ilgili çıkan haberlerin derlenmesiyle oluşturulan 2016 yılı Dünya Bası-
           nında Türkiye adlı çalışmayı Bakanlığımız arşivine ve ilgililerin bilgisine
           saygıyla arz ederiz...

                                           DÜNYA BASININDA TÜRKİYE  | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10